Hollen. lopen, wandelen

​Over de kracht van het samen zijn   &   de moed om het vol te houden!

Wie ben ik?
Mijn naam is Sylvia Schuurmans.
Door ontmoeting met vele anderen heb ik me kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben.
Dertig jaar geleden ben ik in de gezondheidszorg gaan werken en leren, omdat ik graag iets voor de ander wilde betekenen. Dat ik ooit nog eens aan een universiteit zou afstuderen, kwam toen niet in mij op.
Heel wat jaren heb ik gewerkt in allerlei zorgsettings van intramuraal tot extramuraal, van kortdurende zorg tot langdurige zorg. Zo heb ik de dagelijkse zorgpraktijk van dichtbij gezien en zien veranderen.

Kwaliteit van zorg en antwoorden op de vraag ‘Wat is goed om te doen?’ ,  hebben me in de voorbije jaren steeds beziggehouden.
 
.

Onderwijs en onderzoek

Halverwege de jaren negentig heb ik de overstap gemaakt naar het beroepsonderwijs, omdat ik van mening was - en nog steeds ben - dat daar de basis gelegd wordt hoe goede zorg te verlenen. Het alsmaar volhouden en trouw blijven aan je cliënt als het moeilijk is of wordt, zijn thema’s die in het onderwijs aan bod komen. 
 Steeds heb ik gezocht naar het hoe en wat, om duidelijk te kunnen maken aan anderen, dat goede zorg verlenen in een manier van doen zit, die niet alleen zichtbaar gemaakt kan worden in cijfers.
 
 Dat dit alles te maken heeft met het ethisch nadenken over het handelen wist ik wel, maar die taal leerde ik in 2005 pas goed kennen. Aan de universiteit in Nijmegen viel alles op zijn plek. In 2005 heb ik de post- academische beroepsopleiding ‘Ethiek in de Zorg’ gevolgd. Daar ben ik er van overtuigd geraakt, dat ik via die studie bij de kern zou komen en mijn kijk op zorgpraktijken verder zou kunnen ontwikkelen.

 Andries Baart was daar een van de vele gastsprekers. Ik was in die tijd al erg onder de indruk van zijn Presentietheorie.
 In 2007 heb ik me als student gemeld aan de universiteit van Tilburg bij de vakgroep Zorgethiek. Dit heb ik gedaan na een goede oriëntatie op verschillende disciplines om te bezien welke ethische stroming het beste bij mij past.

 De zorgethiek bleek voor mij de juiste keuze te zijn. De zorgethiek immers denkt na, stelt kritische vragen vanuit de praktijk, en neemt de relatie van de zorgverlener en de zorgvrager als uitgangspunt. Deze wetenschap verbindt in de studie het doen met het denken. En tijdens deze studie kom ik de Presentietheorie weer tegen.

 Dat ik uiteindelijk af zou studeren door middel van een onderzoek van Andries Baart over zijn Presentietheorie is een cadeautje. Sommige zeggen: ”Toeval bestaat niet.” Daar durf ik niet over te discussiëren. Ik was erg blij dat dit onderzoek zich aandiende, niet omdat ik dit even zomaar zou doen, maar omdat dit onderzoek de praktijk met de theorie verbindt. Daar zit ook mijn kracht. Vanaf het moment van afstuderen tot op heden blijft mijn kracht zitten op de verbindinging tussen de theorie en de praktijk van alle dag..

Getuigenissen

Sylvia ontdoet  'Ethiek' van haar  stoffige imago. Met concrete voorbeelden maakt zij helder hoe 'Ethiek' je rijker maakt.

Deelnemer  Palliatieve zorg voor pleegkundigen - Erasmus Rotterdam